Previous Buffalo Trophies

 • Yearling Buffalo
 • Yearling Buffalo
 • Cow Buffalo
 • 3 Year Old Buffalo
 • 3 Year Old Buffalo
 • 3 Year Old Buffalo
 • 3 Year Old Buffalo
 • 3 Year Old Buffalo
 • 3 Year Old Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Trophy Buffalo
 • Record Book Buffalo
 • Record Book Buffalo
 • Record Book Buffalo
 • Record Book Buffalo